Visjonen vår er at alle skal føle at de duger. Det er viktig for oss at elevene opplever å mestre noe hver dag, og at de kjenner at det de mestrer har verdi.

Skolerute 2024-2025 (PDF)

Skolebusslinjer

 

Valgfagstilbud 8. trinn skoleåret 2024-2025

Utviklingsområder

Læringsmiljø

... fordi vi vet hvor viktig det er at elevene opplever trygghet av å mestre skolehverdagen. Vi bruker blant annet MOT i vårt forebyggende arbeid, og skolemiljøundersøkelsen Spekter for å kartlegge klassemiljø.

Her kan du lese mer om MOT.
​Her kan du lese mer om Spekter.

 

Utdanning av nye lærere

Vi er partnerskole med NTNU for lærerpraksis. Det innebærer at vi har studenter fra grunnskolelærerutdanningen i store deler av året.

 

DigSk​ole

Skaun ungdomsskole er pilotskole i prosjektet DigSkole sammen med NTNU og to andre skoler i regionen. Prosjektet handler om å prøve ut og tenke nytt om undervisning.

Les mer om DigSkole her.

nullmobbing_small_hvit.png