Vedtak

 1. Kommunestyret vedtar reguleringsendringene for områdeplan Ølsholmlykkja for område B6 med tilstøtende areal, etter plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14.
 2. Kommunestyrets vedtak kan påklages etter plan- og bygningsloven § 12-12.

 

Klage

Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 03.08.2023 og sendes til postmottak@skaun.kommune.no, eller per post til

Skaun kommune
Plan og miljø
Postboks 74
7358 Børsa

 

Dokumenter

 1. Plankart, vedtatt 14.02.23 (PDF)
 2. Planbestemmelser, vedtatt 14.02.23 (PDF)
 3. Sakframlegg (PDF)
 4. Samlet saksframstilling (PDF)
 5. Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Ølsholmlykkja (PDF)
 6. Oversiktskart (PDF)
 7. Situasjonsplan (PDF)
 8. Illustrasjon (PDF)
 9. Terrengsnitt (PDF)
 10. Risiko- og sårbarhetsanalyse 14.06.22 (PDF)
 11. Risiko- og sårbarhetsanalyse 28.10.22 (PDF)
 12. Geoteknisk vurdering (PDF)
 13. Skredfarevurdering (PDF)
 14. Sol-/skyggediagram (PDF)
 15. Uttalelse fra sektormyndigheter (PDF)
 16. Vurdering av uttalelser (PDF)