Dersom din husholdning har lav inntekt, kan du søke om redusert foreldrebetaling i barnehagen.

Hvis det du må betale per barn for barnehageplass er mer enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. 

Redusert foreldrebetaling må søkes om hvert barnehageår. For å sikre at betalingen er redusert fra oppstart av det nye barnehageåret, må du søke innen 15. august. Du kan søke hele året, og vedtaket blir gjeldende fra første måned etter søknaden er mottatt.

Hvis din husholdning har en samlet bruttoinntekt lavere enn 615 590 kroner i året, får dere også automatisk gratis kjernetid for barnehagebarn som er to år eller eldre. Gratis kjernetid er 20 timer i uken.

Les mer om nasjonale bestemmelser om foreldrebetaling her