Se, bry oss om og ta vare på hverandre
Barnas interesser og lysten til å utforske som utgangspunkt for et variert leke og læringsmiljø
Ulike og sammen, respekt, hverdagsglede og gode opplevelser
Primærkontaktsystemet, sikre trygg tilknytning og at alle barn blir forstått og inkludert

Avdelinger

Børsa Sentrum:

Kattakleiva: 908 03 236
Rundenget: 907 70 891
Hårråhaugen: 908 12 451
Smørhatten: 908 14  346
Lauvstakken: 907 78 608
Ulvdalen: 906 15 694

 

Lyngbakken:

Hølberget:  974 82 108
Orrmyra: 975 88 634