Leder
Anita Gilde
agilde@live.no

Nestleder
Georg Heggelund

 

Medlemmer

1. Anita Gilde (FRP)
2. Georg Heggelund (AP)
3. Kristoffer Uppheim (SV)
4. Per Aage Estenstad (SP)
5. Oddrun Husby (SP)

Varamedlemmer

1. Dag Rune Stensaas (SP)
2. Knut-Ivar Bakken (AP)
3. Oda Krogstad Anderson (SP)
4. Kåre Rønningen (SP)
5. Hege Anita Jensen (SP)
6. Gudrun Vatn (AP)
7. Gunnar Nestgaard Hynne (SP)

 

Mer informasjon og møtepapirer finner du på Kontrollutvalgets hjemmeside.