Medlemmer Varamedlemmer
Lars Arne Pedersen Steinar Svorkland
Ann-Helen Skogly, SAFO Ketil Solberg
Arne Morten Lundhaug Johnsen Morten Handegard
Anna Elise Opheim, FFO  
Liv Holje, FFO