Senterpartiet varamedlemmer

1.

Oddrun Husby

2.

Kristin Morken

3.

Ørjan Snøsen Svee

4.

Berit W. Haanshuus

5.

Hege Fonn

6.

Ola Unsgård

7.

Simon Grostad

8.

Jørn Aas

9.

Per Aage Estenstad

10.

Dag Rune Stensaas

 

Buviklista varamedlemmer

1.

Kim-Are Næss Leistad

2.

Kjell Dagfinn Øiaas

3.

Willy Georg Horrigmo

4.

Inger-Marit Hindseth

5.

Eva Overholt

 

Sosialistisk Venstreparti varamedlemmer

1.

Arne Morten L. Johnsen

2.

Anna Krogset

3.

Ørjan Nilsen Mosbakk

4.

Mildfrid Anne Wiggen

 

Miljøpartiet De Grønne varamedlemmer

1.

Dagfinn Bjerkestrand

2.

Randi Grotli Ulseth

3.

Jørgen Soknes

4.

Ane Sofie Gaundal

 

Arbeiderpartiet varamedlemmer

1.

Lars Arne Pedersen

2.

Martin Talsnes Engen

3.

Anita Melting

4.

Marit Rosvold Ness

5.

Ørjan Strømmen

6.

Simon Willmann

7.

Frank Gjøran Fandin

8.

Georg Heggelund

9.

Tore Kvam

 

Høyre varamedlemmer

1.

Hilde Marit Skauge

2.

Johanne Hammer

3.

Vigdis Saltrø

4.

Ola Kjærem

5.

Randi Oline Leinum

6.

Jon Lyngstad

 

Kristelig Folkeparti varamedlemmer

1.

Kristin Lilleberg

2.

Oddbjørn Stjern

3.

Møyfrid Ruud Halgunset

4.

John Anders Elvrum

 

Fremskrittspartiet varamedlemmer

1.

Kim Rud Petersen

2.

Ole Kristian Fosli

3.

Kjell Rune Kokås

4.

Morten H. Andersen