Presentasjon gitt i HOKU 04.10.2022 - Absolutt Trøndelag

Presentasjon gitt i HOKU 04.10.2022 - Helse og mestring

Presentasjon gitt i HOKU 04.10.2022 - Oppvekst

Presentasjon gitt i HOKU 04.10.2022 - Kultur, fritid og frivillighet

Presentasjon gitt i HOKU 08.06.2022 - Barnevernsreformen og barnekoordinator

Presentasjon gitt i HOKU 08.06.2022 - Utvidelse av Buvik kirkegård

Presentasjon gitt i HOKU 08.06.2022 - Aktivitetsparken i Buvika

Presentasjon gitt i HOKU 08.06.2022 - Venn oppvekstsenter

Presentasjon gitt i HOKU 29.03.2022 - Orientering om kulturminneplan

Presentasjon gitt i HOKU 02.02.3023 - Hovedopptak barnehage

Presentasjon gitt i HOKU 02.02.3023 - Forebyggende hjemmebesøk