Presentasjon gitt i HOKU 25.01.2024 - Anmodning om bosetting av flyktninger 2024 (PDF)