Presentasjon gitt i kommunestyret 16.10.2023 - Situasjon Helse og mestring 2023 (PDF)

Presentasjon gitt i kommunestyret 13.12.2022 - Helseplattformen (PDF)

Presentasjon gitt i kommunestyret 27.10.2022 - Sammen om framtidens helsetjenester (PDF)

Presentasjon gitt i kommunestyret 27.10.2022 - Tilstandsrapport Barneverntjenesten (PDF)

Presentasjon gitt i kommunestyret 15.09.2022 - Forberedelse og iverksettelse av vedtak - forvaltningsrevisjon (PDF)

Presentasjon gitt i kommunestyret 21.06.2022 - Oppdatering av helhetlig kommunal ROS (PDF)

Presentasjon gitt i kommunestyret 19.05.2022 - Skaun i tall (PDF)

Spørsmål til kommunedirektøren - kommunestyret 19.05.2022 - Pakkeforløp Hjem for kreftpasienter (PDF)

Presentasjon gitt i kommunestyret 21.04.2022 - Barneverntjenesten (PDF)

Presentasjon gitt i kommunestyret 17.03.2022 - Kultur, fritid og frivillighet (PDF)

Presentasjon gitt i kommunestyret 10.02.2022 - Ungdata 2021 Skaun kommune (PDF)

Presentasjon gitt i kommunestyret 10.02.2022 - Fra utenforskap til nødvendig ressurs (PDF)