Presentasjon gitt i kommunestyret 13.12.2022 - Helseplattformen

Presentasjon gitt i kommunestyret 27.10.2022 - Sammen om framtidens helsetjenester

Presentasjon gitt i kommunestyret 27.10.2022 - Tilstandsrapport Barneverntjenesten

Presentasjon gitt i kommunestyret 15.09.2022 - Forberedelse og iverksettelse av vedtak - forvaltningsrevisjon

Presentasjon gitt i kommunestyret 21.06.2022 - Oppdatering av helhetlig kommunal ROS

Presentasjon gitt i kommunestyret 19.05.2022 - Skaun i tall

Spørsmål til kommunedirektøren - kommunestyret 19.05.2022 - Pakkeforløp Hjem for kreftpasienter

Presentasjon gitt i kommunestyret 21.04.2022 - Barneverntjenesten

Presentasjon gitt i kommunestyret 17.03.2022 - Kultur, fritid og frivillighet

Presentasjon gitt i kommunestyret 10.02.2022 - Ungdata 2021 Skaun kommune

Presentasjon gitt i kommunestyret 10.02.2022 - Fra utenforskap til nødvendig ressurs