Presentasjon gitt i PMU 04.06.2024 - Svar på spørsmål om Skaun motorsenter (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 05.03.2024 - Jordvern og arealforvaltning (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 23.01.2024 - Jord- og konsesjonsloven - en introduksjon for nyvalgte politikere

Presentasjon gitt i PMU 01.03.2023 - Jyssan (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 01.03.2023 - Orientering plan og bygg (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 01.02.2023 - Arealplanarbeidet (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 01.02.2023 - Orientering om status i vann- og avløpsprosjekter (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 01.02.2023 - Orientering om Venn (PDF)