Presentasjon gitt i PMU 01.03.2023 - Jyssan (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 01.03.2023 - Orientering plan og bygg (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 01.02.2023 - Arealplanarbeidet (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 01.02.2023 - Orientering om status i vann- og avløpsprosjekter (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 01.02.2023 - Orientering om Venn (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 05.10.2022 - Utvidelse av Buvik kirkegård (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 31.08.2022 - Status investeringsprosjekter (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 08.06.2022 - Jyssan boligfelt (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 08.06.2022 - Utvidelse av Buvik kirkegård (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 08.06.2022 - Aktivitetsparken i Buvika (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 08.06.2022 - Venn oppvekstsenter (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 04.05.2022 - Kommuneplanarbeidet (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 04.05.2022 - Befaring trafikksikkerhet (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 30.03.2022 - Orientering om kulturminneplan (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 02.03.2022 - Vannmiljø - Opprydding av forurensning fra avløp (PDF)

Presentasjon gitt i PMU 26.01.2022 - Orientering om utbygging av bredbånd i Skaun kommune (PDF)