Skaun eldreråd 21.11.2023 - Innspill fra Skaun eldreråd til ny Temaplan for kultur 2024-2034 (PDF)

Presentasjon gitt i Skaun eldreråd 13.03.2023 - Forebyggende hjemmebesøk 2022 (PDF)