Børsa barnehage
Enhetsleder
Astrid Gimseng
957 42 795
borsa.bhg@skaun.kommune.no

Oterhaugen barnehage
Enhetsleder
Unni Åsen
954 14 727
oterhaugen.bhg@skaun.kommune.no

Jåren-Råbygda barnehage
Enhetsleder
Randi Marie Eide 
922 63 518
jaren-rabygda.bhg@skaun.kommune.no

Hammerdalen barnehage
Enhetsleder
Charlotte Linn Aunet
468 15 360
hammerdalen.bhg@skaun.kommune.no

Venn barnehage
Enhetsleder
Anita Rotabakk 
977 44 040
venn.bhg@skaun.kommune.no

Viggja barnehage
Enhetsleder
Berit Syrstad 
402 31 604
viggja.bhg@skaun.kommune.no