Helsestasjon
957 10 888

Avdelingsleder
Gunbjørg Utstrand
480 63 370
gunbjorg.utstrand@skaun.kommune.no

Helsesekretær
Turi I. Sundli
948 15 094
turi.i.sundli@skaun.kommune.no

Jordmor
Tone Singstad
918 29 784
tone.singstad@skaun.kommune.no

Jordmor
Rakel Tinnen Bredesen
902 97 550
rakel.tinnen.bredesen@skaun.kommune.no

Helsesykepleier
Anette Mosti
902 10 373
anette.mosti@skaun.kommune.no

Helsesykepleier
Marit Stavrum Norum
900 17 381
marit.s.norum@skaun.kommune.no 

Helsesykepleier
Mali Skolmli
952 44 593
mali.skolmli@skaun.kommune.no

Helsesykepleier
Else Stendahl Solstad
468 85 222
else.stendahl.solstad@skaun.kommune.no

Helsesykepleier
Åse Solstad Skjølberg
941 31 076
ase.solstad.skjolberg@skaun.kommune.no

Helsesykepleier
Vibeke Indbryn
941 63 082
vibeke.indbryn@skaun.kommune.no

Helsesykepleier
Berit Vistnes Hugdal
911 44 771
berit.vistnes@skaun.kommune.no