Enhetsleder
Frank Johansen
911 40 946
frank.johansen@skaun.kommune.no

Jurist
Tale Heggelien Refsnæs
993 03 811
tale.heggelien.refsnaes@skaun.kommune.no

Landbruksrådgiver
Adrian Fandin
984 35 710
adrian.o.fandin@skaun.kommune.no

Konsulent skog og vilt
Sigrid Skauge Tiller
482 77 230
sigrid.s.tiller@skaun.kommune.no

Avdelingsleder plan- og byggesak
Kai Øverland
918 33 201
kai.overland@skaun.kommune.no 

Arealplanlegger
Olga Riabova Møkkelgård
941 57 053
olga.riabova@skaun.kommune.no

Arealplanlegger
Sofie Johannessen
980 18 399
sofie.Johannessen@skaun.kommune.no

Rådgiver plan
Jørgen Sætre
476 82 097
jorgen.saetre@skaun.kommune.no

GIS-rådgiver
Rahul Sehgal
477 34 205
rahul.sehgal@skaun.kommune.no

Kart- og oppmålingsingeniør
Stig Einar Hjellen
922 25 353
stig.einar.hjellen@skaun.kommune.no

 

Byggesaksbehandler
Ole Johan Aune
902 20 276
ole.johan.aune@skaun.kommune.no

Byggesaksbehandler
Andrea Stene Koren
902 23 718
andrea.koren@skaun.kommune.no 

Byggesaksbehandler
Ingebjørg Stavheim
959 90 297
ingebjorg.stavheim@skaun.kommune.no

Byggesaksbehandler
Svein Ivar Espås
904 15 583
svein.ivar.espas@skaun.kommune.no 

Avdelingsleder prosjekt
Ronja Eline Kåveland
902 13 758
ronja.eline.kaveland@skaun.kommune.no

Prosjektleder
Øystein Fossli
915 94 326
oystein.fossli@skaun.kommune.no

Prosjektleder/trafikksikkerhetsansvarlig
Hanne Klefstad Sivertsen
981 20 545
hanne.klefstad.sivertsen@skaun.kommune.no

Avdelingsingeniør
Idar Nebelung
481 56 885
idar.nebelung@skaun.kommune.no

Prosjektleder
Navn
Telefon
Epost