Enhetsleder
Hilde Ofstad
958 94 563
hilde.ofstad@skaun.kommune.no

Aktivitetskoordinator
Linn Kristin Lungård
468 99 782
linn.kristin.h.lungard@skaun.kommune.no

Ungdomskoordinator
Kristine Løkås Fjellvær
905 80 748
kristine.lokas.fjellvaer@skaun.kommune.no

Driftskoordinator
Christel Rekstad
476 01 973
christel.rekstad@skaun.kommune.no 

Solbakken
900 65 190 | 404 17 440 | 404 17 769

Meieribakken
404 17 770

Gullhaugtun
901 56 229