Rossvollheimen helse- og omsorgssenter
468 63 075

Enhetsleder
Camilla Sæther Jacobsen
997 72 545
camilla.saether.jacobsen@skaun.kommune.no

Konsulent
Mona Torgersen
468 63 075
mona.cecilie.torgersen@skaun.kommune.no

Kjøkken
948 47 416

 

 

Korttidsavdelingen
915 34 227

Avdeling Røsslyng
404 12 272

Avdeling Linnea
404 12 273

Avdeling Solsikke
947 80 544

Aktiviteten/demens (dagtilbud)
953 02 069