Hjemmetjenesten
957 10 880

Vakttelefon avdeling Buvika
404 17 363 
Etter arbeidstid

Vakttelefon avdeling Skaun
404 17 366 
Etter arbeidstid

Enhetsleder
Randi Kjøren
922 64 246
randi.kjoren@skaun.kommune.no

Avdelingsleder
Christina Opland Berg
476 07 500
christina.opland.berg@skaun.kommune.no

Syns- og hørselskontakt
Toril Eid Kjerstad
941 31 726
toril.eid.kjerstad@skaun.kommune.no

 

Kreftsykepleier
Liv Ågot Hågensen
930 41 176
liv.agot.hagensen@skaun.kommune.no

Velferdsteknologi
Guri Berg Rørvik
911 93 810
guri.berg.rorvik@skaun.kommune.no

Hjelpemiddeltekniker
Petter Moan
902 77 839
petter.moan@skaun.kommune.no

Hukommelsesteam
901 09 512
Kun torsdager

Vennatunet
913 37 230

Tangentunet
918 65 804