Kommunedirektør
Petter Lindseth
951 72 662
petter.lindseth@skaun.kommune.no

Økonomisjef
Frode Haugskott
952 48 801
frode.haugskott@skaun.kommune.no 

Kommunalsjef Samfunn og kultur
Anniken Hastadklev
922 27 185
anniken.hastadklev@skaun.kommune.no

Kommunalsjef Oppvekst
Hege Røttereng
918 38 157
hege.rottereng@skaun.kommune.no

Kommunalsjef Helse og mestring
Asbjørn Strømmen
911 12 786
asbjorn.strommen@skaun.kommune.no 

Kommunalsjef Organisasjon
Gunnhild Landrø
951 18 060
gunnhild.landro@skaun.kommune.no

Barnehageansvarlig
Grete Anita Tronvoll
411 07 973
grete.anita.tronvoll@skaun.kommune.no