Venn oppvekstsenter

Rektor
Rune Heen
997 87 523
rune.heen@skaun.kommune.no

Skolesekretær - hovednummer
Merete Bye Mo
957 10 821
merete.bye.mo@skaun.kommune.no

Avdelings- og SFO-leder
Tove Elise Arentz 922 52 633
tove.elise.arentz@skaun.kommune.no

SFO
482 78 719

Enhetsleder barnehage
Anita Rotabakk
977 44 040
anita.rotabakk@skaun.kommune.no

Avdeling Harråkåsen | Avdeling Kjerkbakken
404 12 274 | 918 90 509

Viggja oppvekstsenter

Rektor
Solveig Øiaas
970 90 166
solveig.oiaas@skaun.kommune.no

Sentralbord - hovednummer
906 24 710

SFO-leder og enhetsleder barnehage
Berit Syrstad
402 31 604
berit.syrstad@skaun.kommune.no

SFO
990 07 454