Ordfører
Gunn Iversen Stokke
415 01 606
gunn.iversen.stokke@skaun.kommune.no

Varaordfører
David Sørli Nielsen
932 25 329
david.sorli.nielsen@skaun.kommune.no