IT-sjef ITMidt
Geir Wormdal
958 06 068
geir.wormdal@itmidt.no
 

Ønsker du å melde inn en support-sak? Bruk ITMidts portal på EINAR intranett (kun for ansatte i Skaun kommune).

Meld inn sak her