Skaun kommune har en vertskommuneavtale om brann- og redningstjeneste med Orkland kommune. Dette er et interkommunalt samarbeid som omfatter hele brann- og redningstjenesten, det vil si forebyggende oppgaver, samt beredskap og innsatsstyrkene. 

Les mer på Orkland kommunes hjemmeside

 

Brannsjef
Leif-Harald Bremnes
928 44 458
leif.bremnes@orkland.kommune.no

Avdelingsleder feieravdelingen
Marius Wærdahl 
458 62 881
marius.wardahl@orkland.kommune.no 

Brannforebygger (feier)
Ask Andre Rugelsjøen
907 81 826
ask.rugelsjoen@orkland.kommune.no

Brannvakt
902 85 270