Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nyhetsarkiv

Ny bankavtale

Etter en anbudskonkurranse i fjor høst har Skaun kommune valgt å bytte hovedbankforbindelse. Etter å ha hatt Danske Bank som avtalepartner i de siste 8 årene, har Skaun kommune inngått ny hovedbankavtale med Sparebank1 SMN for de neste tre årene.

bankavtale

Allsangkveld 10.mars

Stein Nilsen`s orkester spiller opp til allsang. Gratis inngang - Tirsdag 10.mars klokka 18.00

Purring - vannmåleravlesning

I henhold til §6 i kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer skal alle vannmålerabonnenter levere selvavlesingskort som grunnlag for avregning av gebyrene.
Det ble sendt ut SMS for måleravlesning i uke 51 - 2019.

Pårørendeskolen

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom. Kurset holdes over fire samlinger med oppstart 04.03.2020

Skoggjødsling 2020

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år. FNs klimapanel peker på at noen av de billigste og mest effektive tiltakene i klimakampen er økt opptak av CO2 i lufta. I Norge følges klimaforpliktelsene opp bl.a. gjennom gjødsling av skog.

Skog_forest

Hygieneinformasjon og smittespredning - Koronavirus

 

Koronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i flere land. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. 

Høring - Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune

Etter kommuneloven kap. 8 skal kommunestyret gi forskrift om dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring, pensjonsordning og permisjoner. Formannskapet vedtok 22. januar 2020 Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Frist for å komme med innspill er 14.februar 2020.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |